WAŻNE: Założenie Indywidualnego Konta Darczyńcy oznacza zgodę darczyńcy na udostępnianie swoich danych osobowych koordynatorowi lokalnemu, opiekującemu się danym szpitalem lub DPS. Dane osobowe darczyńcy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) zostaną przesłane koordynatorowi lokalnemu dopiero w momencie zadeklarowania pomocy wybranej placówce.

Zgadzam się, aby moje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) były widoczne dla koordynatora lokalnego.